Nabídka edukačních programů Muzea Kroměřížska

16. říjen 2021
Nabídka vzdělávacích programů pro školy
Autor/ka článku: Jana Cenková
Nabídka edukačních programů Muzea Kroměřížska

Představujeme vám nabídku edukačních programů Muzea Kroměřížska, které jsou určeny pro mateřské, základní i střední školy, školní družiny a zájmové organizace. Programy se dotýkají různých oblastí lidského vědění, navazují na učivo RVP v daných věkových skupinách a rozšiřují možnosti školní výuky.

Programy jsou zaměřeny na témata stálých expozic a pravidelně doplňovány o programy ke krátkodobým výstavám muzea. Jsou vytvářeny s cílem poskytnout pedagogům možnost rozšíření a doplnění výuky. Při jejich tvorbě vychází pracovníci muzea nejen z rámcových, ale i školních vzdělávacích programů. Programy v sobě propojují možnosti tvořit, objevovat, získávat nové poznatky. Podporují interaktivitu a umožňují předávat informace zážitkovou formou.

Edukační programy se konají v Muzeu Kroměřížska a v Muzeu v přírodě Rymice. Na všechny edukační programy je nutné se objednat na webových stránkách Muzea Kroměřížska přes rezervační systém, informovat se můžete také na tel. 731 215 678 nebo na e-mailu edukace@muzeum-km.cz.

Veškeré informace najdete v přiloženém souboru.