Nabídka cestovatelských přednášek Honzy Husáka

13. červenec 2020
Nabídka vzdělávacích programů pro školy
Autor/ka článku: Honza Husák
Nabídka cestovatelských přednášek Honzy Husáka

Jmenuji se Honza Husák, pracuji jako lektor v Muzeu regionu Valašsko a učitel zeměpisu a biologie na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Kromě toho jsem nadšený fotograf a cestovatel.

Po světě intenzivně trajdám už 12 let a za tu dobu jsem nashromáždil mnoho zajímavých zážitků a krásných fotek. O ty se s vámi rád podělím během mých cestovatelských přednášek.

Nabízím 15 tematických programů – projekcí fotografií a videí, doprovázených zábavnými, ale informačně nadupanými příběhy z cest. Programy kladou důraz na kulturní dědictví a porozumění cizím kulturám.

Délka programů je 90 minut, ale jsem schopen je časově i obsahově pozměnit dle potřeb posluchačů.

Programy jsou určeny pro školy, knihovny, muzea, hotely, kluby a vůbec pro všechno, kdo mají rádi cestování a chtějí se něco nového dozvědět a prožít.

Programy jsou vhodným doplňkem do výuky zejména pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (zeměpis, přírodopis, biologie, dějepis a cizí jazyky). Programy naplňují učivo průřezových témat Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, aktivizují a vedou ke zvýšení zájmu žáků o svět kolem nás.

Cena programu je individuálně stanovena na základě dojezdové vzdálenosti a provedení od 2 000 Kč.

Celou nabídku cestovatelských přednášek naleznete v souborech níže a na mých webových stránkách www.ursus.cz.