Můžete mi o tom něco říct?

30. září 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor článku: Jana Cenková
Můžete mi o tom něco říct?

Na otázku, jak zvládnout nejrůznější komunikační situace mluvní výchovou, mohou učitelé hledat odpovědi a metodickou inspiraci pod lektorským vedením Gabriely Zelené Sittové, která nabídne češtinářům II. stupně základní škol i středoškolským pedagogům dva workshopy zaměřené na rozvoj rétorických dovedností a komunikační výchovy.

Lektorka MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. Působí na DAMU jako odborná asistentka Katedry výchovné dramatiky. Je recitátorkou, lektorkou tvořivých dílen, členkou porot recitačních či divadelních přehlídek, organizátorkou recitačních přehlídek pro děti a mládež (PŘESAH, z. s.) a vzdělávacích akcí pro dospělé (NIPOS-ARTAMA).

Termíny:

  • čtvrtek 14. října 2021 od 8:3 do 15:00 pro ZŠ
  • pátek 15. října 2021 od 8:3 do 15:00 pro SŠ

Místo:

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín (můžete použít vstup z ulice Hradská)

Uzávěrka přihlášek:

7. října. Další informace jsou uvedeny v přiložených souborech.