Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

5. srpen 2021
Multikulturní výchova
Autor/ka článku: Jana Galová
Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Multikulturní výchova je dnes používána jako označení pro pedagogickou práci s diverzitou ve třídách. Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o učení se chápání a respektování odlišných kultur. Často se používá také termín „interkulturní vzdělání“, které pomáhá jedinci vnímat rozdíly mezi lidmi z různých kultur jako přínosné. Odlišnost je tedy chápána jako zdroj k vlastnímu obohacení.

Na webu Zapojme všechny najdete celou řadu aktivit pro práci s třídou, přehled metodik OP VK, odborných zdrojů i spolupracujících organizací.