Prodloužení termín pro vydání zápisového lístku

26. listopad 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Prodloužení termín pro vydání zápisového lístku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje termín pro vydání zápisového lístku pro uchazeče, kteří podávají přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, a to do 31. ledna 2021. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 2020.

Celé znění opatření naleznete v souboru ke stažení.

Zdroj: MŠMT