MŠMT připravilo přehled informací pro školy a školská zařízení k novele zákoníku práce

27. září 2023
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: MŠMT ČR
MŠMT připravilo přehled informací pro školy a školská zařízení k novele zákoníku práce

Dne 19. září 2023 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon, kterým se novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony. Dlouho očekávaná novela zákoníku práce, představuje největší zásah do pracovního práva za poslední roky a přináší řadu změn, které se dotknou i zaměstnanců škol a školských zařízení. Účinnost většiny změn, které uvedená novela přináší, nastane již od 1. října 2023. Některé dílčí změny pak nabydou účinnosti od 1. ledna 2024.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro školy a školská zařízení připravilo materiál, ve kterém Vám chceme poskytnout základní podklad k aplikaci těchto změn ve Vaší organizaci. Informace jsou zaměřené na úpravu podmínek práce na dálku (tzv. „home office“), na změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, na novinky u doručování v pracovněprávních vztazích i dalšími instituty, a to vše v kontextu specifik jednotlivých kategorií pracovníků, které ve svých organizacích zaměstnáváte.

 

Zdroj: Edu.cz