MŠMT pošle téměř 15 milionů na snižování dopadu pandemie

23. únor 2021
Aktuality
Autor/ka článku: MŠMT
MŠMT pošle téměř 15 milionů na snižování dopadu pandemie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pošle organizacím pracujícím s dětmi a mládeží téměř 15 milionů korun s cílem snížit dopady pandemie COVID 19, dále na propojování neformálního a formálního vzdělávání a na mezigenerační dialog. Půjde například o vznik nových vzdělávacích platforem a distančních způsobů zajištění socializace dětí a mládeže, o realizace vzdělávacích dnů nebo o akce zaměřené na zdravý životní styl.

MŠMT vyhlásilo výzvu pro neziskové organizace uznané ministerstvem školství pro práci s dětmi a mládeží už v říjnu loňského roku. Hlásit se mohly do 7. prosince, přičemž z osmnácti posuzovaných žádostí byly k realizaci navrženy všechny.

„Dotace bude poskytnuta na realizaci projektů, které přispívají k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. V letošním mimořádném roce bylo naším cílem kromě pokrytí standardních aktivit těchto organizací přispět hlavně ke snižování negativních dopadů pandemie COVID 19,“ vysvětlil záměr MŠMT zastupující náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže a ředitel Odboru vzdělávací politiky Jaromír Beran a pokračoval: „Záměrem výzvy byla jednak podpora specifických aktivit pro rok 2021, dále zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže, zkvalitňování a rozvoj nabídky neformálního vzdělávání, a také zkvalitňování podmínek pro organizace pracující s dětmi a mládeží,“ dodal zastupující náměstek Beran.

„Spolky včetně naší Asociace turistických oddílů mládeže tento přístup ministerstva školství velmi vítají,” kvitoval rozhodnutí MŠMT předseda Asociace TOM Tomáš Novotný. ” Naše oddíly zasáhla pandemie v omezení činnosti a dosavadních aktivit, pro mnohé to ale byla a je výzva. Už na jaře loňského roku pomáhaly naše oddíly potřebným seniorům a šily roušky. Rozjela se také první distanční setkání, aby vedoucí a děti zůstali ve spojení a oddílový život pokračoval alespoň touto formou. Tomíci, ale i skauti, pionýři, táborníci, woodcrafteři a další spolky zkrátka nesedí s rukama v klíně. Desetiletí budované oddíly, vazby mezi lidmi, dětmi a jejich vedoucími, to vše se snažíme udržet stůj co stůj. A podpora ministerstva nám v tom výrazně pomůže,“ doplnil předseda asociace Novotný.

Kromě vzdělávacích a volnočasových aktivit si organizace pracující s dětmi a mládeží připravily ve svých projektech také nabídku programu na období zákazu či omezení prezenční činnosti. Půjde například o hledání nových formátů vzdělávání a intenzivní komunikace se vzdělavatelskými týmy, o spolupráci se školskými zařízeními, dětskými domovy i domovy seniorů, o pohybové činnosti a zdravý životní styl, doučovací aktivity nebo o zásady chování v přírodě.

Zdroj: MŠMT