Možnosti programu Evropský sbor solidarity

24. duben 2023
Pro absolventy
Autor/ka článku: Šárka Pokorná, Dům zahraniční spolupráce
Možnosti programu Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a organizacím možnosti dobrovolnictví a zapojení se do solidárních projektů.

Cíl programu

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Priority programového období Evropský sbor solidarity 2021 – 2027

  • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do solidárních činností
  • Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech
  • Digitalizace: umožnění kombinovaných aktivit; podpora činností zaměřených na posilování digitálních dovedností a digitální gramotnosti
  • Participace: podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a jejich občanské angažovanosti

Více informací o prioritách najdete v příručce programu na webových stránkách Evropské unie.

Oblasti programu

Výjezdy a pobyty
Projekty a granty

 

Kontakt na regionální konzultantku pro Zlínský kraj:
Šárka Pokorná, sarka.pokorna@dzs.cz.

Soubory ke stažení