Možnosti integrace ve výuce českého jazyka

12. únor 2021
Český jazyk a cizí jazyky
Autor článku: Jana Galová
Možnosti integrace ve výuce českého jazyka

Realizátoři projektu SYPO vydali novou metodickou příručku pro učitele českého jazyka na základních a středních školách.

Publikace zahrnuje takové cíle výuky českého jazyka, jako jsou rozvoj komunikačních dovedností nebo kognitivních schopností žáků. Prezentované příklady dobré praxe vycházejí ze současného jazyka, vztahují se k reálnému každodennímu životu žáků, např. rozhovor s YouTuberem, a mají přesah do dalších vzdělávacích oblastí, např. ochrana přírody.

Každá učební úloha má v úvodu stanovený cíl, slohově-komunikační a jazykový problém a zahrnuje fáze evokace, uvědomování si významu poznatků a reflexe. Hlavní texty doplňují didaktické komentáře k jednotlivým výukovým postupům i k výuce češtiny obecně.

Možnosti integrace ve výuce českého jazyka.pdf

 

Zdroj: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, www.projektsypo.cz