Možnosti integrace ve výuce českého jazyka na základních a středních školách

18. srpen 2021
Český jazyk a cizí jazyky
Autor/ka článku: Jana Galová
Možnosti integrace ve výuce českého jazyka na základních a středních školách

Metodická příručka představuje praktický nástroj pro učitelky a učitele českého jazyka, kteří uvažují o integraci jazykové a slohově-komunikační (a ev. též literární) výchovy. Reaguje na problém základních kritických míst ve výuce češtiny a ukazuje učitelům, jak je možné učivo mluvnické a slohově-komunikační (ev. též literární) funkčně organicky propojovat.

Publikace zahrnuje takové cíle výuky českého jazyka, jako jsou rozvoj komunikačních dovedností nebo kognitivních schopností žáků. Prezentované příklady dobré praxe vycházejí ze současného jazyka, vztahují se k reálnému každodennímu životu žáků, např. rozhovor s YouTuberem, a mají přesah do dalších vzdělávacích oblastí, např. ochrana přírody.

Každá učební úloha má v úvodu stanovený cíl, slohově-komunikační a jazykový problém a zahrnuje fáze evokace, uvědomování si významu poznatků a reflexe. Hlavní texty doplňují didaktické komentáře k jednotlivým výukovým postupům i k výuce češtiny obecně.

Příručka je ke stažení níže.

 

Zdroj: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, www.projektsypo.cz

Soubory ke stažení