Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků

2. listopad 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků

Realizátoři projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje pořádají pro učitele cizích jazyků ze základních a středních škol na setkání, které se uskuteční 7. a 8. listopadu na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

První den bude zaměřený na výuku němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny. Druhý den bude věnován anglickému jazyků. Přednášet budou odborníci z univerzit, lektoři metodických seminářů, autoři pedagogických publikací, online vzdělávacích materiálů, blogů a inspirativních příruček pro výuku cizích jazyků.

Účast na akci je bezplatná. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Jitku Šimkovou (jitka.simkova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 745, mob.: 731 555 064).