Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků – anglický jazyk

26. září 2019
Autor/ka článku: Jana Galová

​Ve čtvrtek 7. listopadu se na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční motivační konference pro učitele a učitelky anglického jazyka. Akci pořádá realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání.

Program konference včetně harmonogramu najdete v příloze.

Program konference ANJ 2019 (anotace)

Harmonogram AJ 7_11_2019