Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků – anglický jazyk

4. listopad 2019
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků – anglický jazyk

Ve čtvrtek 7. listopadu se na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční motivační konference pro učitele a učitelky anglického jazyka.

Akci pořádá realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání.

Program konference včetně harmonogramu najdete v příloze.