Moderní technologie pro pedagogy volného času

15. prosinec 2021
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Veronika Malinová
Moderní technologie pro pedagogy volného času

V pátek 3. prosince 2021 se v prostorách Domu dětí a mládeže Astra Zlín na Tyršově nábřeží uskutečnilo další setkání aktivity Sborovna sekce Pedagogů volného času.

Tématem třetí vzdělávací akce bylo využití 3D tiskáren v práci pedagogů volného času v Domech dětí a mládeže a ve Střediscích volného času.

Dopolednem provázel metodik a koordinátor ICT, lektor technických zájmových útvarů a zkušený pedagog Ondřej Dudík.

Úvodní část setkání byla věnována teoretickým informacím. Účastníci získali přehled o 3D tiskárnách a jejich historii, materiálech používaných k tisku, možnostech využití výtisků v nejrůznějších odvětvích.

Další část přednášky se zaměřila na možnosti využití 3D tiskáren v práci pedagogů volného času. Účastníci získali informace týkající se projektů zaměřených na pořízení a práci s 3D tiskárnami ve školských zařízeních. Tisk lze využít nejen jako náplň technického kroužku. Další možností je tisk odměn pro účastníky akcí a zájmových útvarů či součástek do dalších kroužků, například modelářství.

Poslední část setkání byla zaměřena na práci s programy k projektování tisku, nastavení modelu pro tisk a také na samotný tisk a péči o 3D tiskárnu. Přednáška obsahovala mnoho zajímavých praktických tipů.

Sborovna probíhá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.