Moderní školní poradenské pracoviště

21. červen 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Moderní školní poradenské pracoviště

Na konci srpna se bude konat krajská konference pro pracovníky školních poradenských pracovišť i pedagogické pracovníky se zájmem o danou problematiku s názvem Moderní školní poradenské pracoviště. Akce je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Konference se uskuteční dne 30. 8. 2021 v Přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového centra Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Termín je zvolen záměrně tak, aby nedocházelo ke zbytečnému narušování chodu školy během běžných vyučovacích dnů.

„Zlínský kraj dlouhodobě usiluje o zvýšení kvality inkluzivního vzdělávání ve školách respektující základní principy společného vzdělávání a nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů. V roce 2019 vytvořil Školskou inkluzivní koncepci kraje, z jejíž analytické části a následné SWOT analýzy vyplynuly čtyři logicky provázané klíčové oblasti. Prvním tematickým okruhem je podpora školních poradenských pracovišť, jejich rozšiřování (včetně asistentů pedagoga), spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, metodická podpora a další,“ vysvětlila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová. „Naše pojetí společného vzdělávání ve Zlínském kraji vychází z toho, že je důležité vytvářet rovné podmínky pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů, podporovat zdravé vztahy ve školách, zvyšovat kvalitu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. K realizaci těchto cílů je zapotřebí spolupráce všech zapojených subjektů, vzdělávání jednotlivých pedagogů i celých pedagogických sborů v této oblasti. Proto se velmi těším na inspirativní příspěvky, které uslyšíte na konferenci Moderní školní poradenské pracoviště, stejně jako na výstupy z panelových diskuzí,“ dodala radní.

Program setkání:

7.45–8.15 Prezence

8.15–8.20 Zahájení jednání Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní ZK pro oblast školství a kultury

PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK

8.20–8.40 Společné vzdělávání v krajském akčním plánování RT KAP

8.40–9.00 Potenciál Sociálně-pedagogické poradny PhDr. Jaroslava Pavlíčková

9.00–10.30 Školní poradenské pracoviště – radosti i starosti s ním spojené PhDr. Jana Zapletalová

10.30–10.45 coffebreak

10.45–12.15 Školský sociální pracovník – most mezi školou, rodinou a komunitou doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

12.15–13.00 Oběd

13.00–14.30 Panelová diskuze I. – Současnost a budoucnost ŠPP
14.30–16.00 Panelová diskuze II. – Ideální ŠPP

16.00–16.30 Závěrečné shrnutí výstupů z panelových diskuzí

 

Přihlášky je možné zasílat do 16. 7. 2021 prostřednictvím registračního formuláře. Rádi bychom upozornili na omezenou kapacitu konference, prosíme o přihlášení pouze vážné zájemce. Pokud budete přihlášení a zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, dejte nám vědět, abychom místo mohli nabídnout náhradníkům.

 

Kontakt:
Mgr. Jitka Šimková
tel.: +420 577 043 745
mob.: +420 731 555 064
e-mail: jitka.simkova@kr-zlinsky.cz

Soubory ke stažení