Moderní školní poradenské pracoviště

1. září 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství ZK
Moderní školní poradenské pracoviště

Téma moderního poradenského pracoviště ve školách rezonovalo konferencí, která se uskutečnila dne 30. 8. 2021 ve Zlíně. Konferenci zahájila radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Školní poradenské pracoviště – radosti a strasti s ním spojené představila PhDr. Jana Zapletalová z Asociace školní psychologie ČR. Tématu se pak dále věnovaly PhDr. Jaroslava Pavlíčková ze Sociálně pedagogické poradny a doc. Tatiana Matulayová z Univerzity Palackého v Olomouci. Další odborníci se pak účastnili panelové diskuze, která po dopoledním úvodu do tématu otevřela možnost sdílení, inspirace a vzájemné spolupráce.

Na některé potřeby školních poradců se již nyní Zlínský kraj zaměřuje prostřednictvím aktivit projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, a to především v oblasti podpory poradenství se zaměřením na kariérové poradenství a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

Sdílet své zkušenosti, příklady dobré praxe či se inspirovat můžete prostřednictvím diskuzní platformy Sborovna. V tuto chvíli máme otevřené 4 sekce platformy v oblastech: Kariérové poradenství, Asistenti pedagoga, Speciální pedagogové, Pedagogové volného času. Chybí Vám platforma na další téma? Neváhejte a kontaktujte nás: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

V oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání nyní přijímáme přihlášky do uceleného vzdělávacího cyklu, který je pro Vás připraven v termínech 7. 10. a  4. 11. 2021. Seznámíme účastníky nejen s teoretickými východisky možných příčin předčasného opuštění školy, ale podíváme se na konkrétní možnosti poradenských přístupů, metod a nástrojů, které ve škole můžete při práci s ohroženími žáky využít. Přihlášky a bližší informace jsou k dispozici na tomto portálu v sekci Vzdělávací akce. Po vyplnění přihlášku zašlete na adresu: ckp@kr-zlinsky.cz, uzávěrka proběhne 20. 9. 2021.