Moderní metody výuky o holocaustu – zdroje materiálů

25. leden 2024
Společenské vědy a umění
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Moderní metody výuky o holocaustu – zdroje materiálů

Od roku 2015 probíhá každý rok jednodenní seminář ve spolupráci MŠMT a NPI s Jad Vašem v Jeruzalémě postupně v jednotlivých krajích ČR, na kterém jsou rovněž představeny volně dostupné didaktické materiály, jejichž využití může zkvalitnit a obohatit výuku moderních dějin.

Seminář se obsahově soustředí na výuku o holocaustu, nicméně zahrnuje též přesah do současnosti a možnosti propojit dějepis s občanskou a etickou výchovou, vzděláváním v oblasti IT včetně odolnosti proti dezinformacím, s uměleckou výchovou a výukou cizích jazyků.

Dne 20. listopadu 2023 proběhl již 9. seminář Nové metody výuky o holocaustu ve Zlíně. 10. ročník je plánován na listopad 2024 v Jihlavě.

Didaktické materiály Jad Vašem:

USC Shoah Foundation – the Institute for Visual History and Education

  • platforma IWitness
  • materiály na webu Open Eye (možnosti integrace učiva: dějepis s jazykovou výukou, filmová střižna, IT dovednosti při vytváření vlastních prezentací)
  • Centrum vizuální historie Malach na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy zpřístupňuje audiovizuální knihovnu USC SF (téměř 56 000 záznamů rozhovorů s přeživšími genocid ve 40 jazycích včetně češtiny)

Materiály k dějinám Romů