Moderní dějiny: vzdělávací portál pro pedagogy i žáky

19. srpen 2021
Společenské vědy a umění
Autor/ka článku: Martina Němcová
Moderní dějiny: vzdělávací portál pro pedagogy i žáky

Portál je určen především učitelkám a učitelům základních a středních škol, kteří zde najdou inspiraci, praktické ozkoušené návody jak učit jednotlivá témata, hotové přípravy na  hodiny (prezentace, metodické listy atd.), zajímavosti z tématu a oboru, aktuální informace o vzdělávacích akcích a další.

Portál je tvořen především učiteli samotnými, učitelé nabízejí svým kolegům připravené tematické celky pro využití ve výuce:

  • pracovní texty
  • prameny
  • filmové dokumenty
  • fotogalerie
  • videogalerie

Příspěvky na portálu jsou metodicky a odborně hodnoceny redakční radou, která je tvořena pedagogy, spolupracujícími historiky a politology z renomovaných vědeckých institucí.

Žákyně a žáci, studentky a studenti všech typů škol zde mohou čerpat především z uložených pramenů – databáze dobových fotografií, plakátů, karikatur, reprodukcí uměleckých děl pro své tvůrčí úkoly, seminární práce atd.

Odkaz na portál www.moderni-dejiny.cz