Moderní biologická témata žáky zajímají

18. prosinec 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Moderní biologická témata žáky zajímají

Dne 6. prosince 2018 se v prostorách Střední školy gastronomie a služeb Zlín uskutečnilo druhé setkání pedagogů středních škol působících na území Zlínského kraje a vyučujících předmět Biologie/Přírodopis.

Za účasti zástupců gymnázií a odborných škol různého zaměření zahájil společné jednání Mgr. Pavel Daniš, vedoucí pedagogického kabinetu, který seznámil přítomné s programem druhého setkání, zaměřeným zejména na sdílení příkladů dobré praxe ve výuce biologie.

Výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe zahájil svým vystoupením Pavel Daniš. Prezentoval výukové materiály připravené kolektivem učitelů Gymnázia FP Valašské Meziříčí. Stručně vysvětlil metodiku práce a ukázal příklady pracovních listů a dalších materiálů. Již v průběhu jeho vystoupení se kolegové ptali na některé věci spojené s použitím předvedených materiálů.

Po krátké přestávce spojené s malým občerstvením pokračoval v příkladech dobré praxe vedoucí sekce pro střední školy, Ing. Pavel Charvát, z Gymnázia Valašské Klobouky. Pavel Charvát prezentoval svůj způsob práce s odbornou biologickou literaturou. Zdůraznil, že řadu žáků zajímají moderní biologická témata jako např. evoluce a představil svoji metodu, jak žáky vhodně motivovat pro práci s odborným textem. Zdůraznil, že právě volba atraktivních témat a hlavně následná diskuze se žáky, kteří jsou vedeni k argumentaci a výměně svých názorů, je tou, podle něj, správnou cestou. Také v průběhu jeho vystoupení padaly od kolegů průběžné dotazy, na které bylo ihned odpovídáno.

Po další krátké přestávce následovala diskuze, ve které všichni účastníci vyjadřovali své názory na problémy ve výuce biologie, na způsoby motivace žáků, na kvalitu školních vzdělávacích programů jednotlivých škol apod. V poslední části programů proběhla debata, jak zaměřit program příštího setkání v březnu 2019. Diskuse se časově, proti programu jednání, protáhla a já věřím, že i příští setkání bude stejně příjemné a úspěšné.

 

Pavel Daniš, vedoucí krajského kabinetu Biologie/Přírodopis

 

OPVVV logo.png