Mladý zahrádkář 2021

5. leden 2021
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Jana Galová
Mladý zahrádkář 2021

Český zahrádkářský svaz pořádá již 34. ročník celostátní soutěže Mladý zahrádkář. Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Cílem soutěže je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny.

Soutěž rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oborech a propojuje nabyté znalosti v systému základního školství s praxí. Soutěž podporuje a rozvíjí nadání mladých talentů a napomáhá s volbou jejich dalšího studijního a odborného zaměření. Klade důraz na výchovně vzdělávací práci s talentovanou mládeží. Účastníci soutěže se s úspěchem zapojují i do dalších mimoškolních aktivit, řada z nich jsou i úspěšní řešitelé například biologických olympiád.

V  soutěži je zapojená a hodnocená i kategorie středních  škol. Více informací najdete na webových stránkách Zahradkari.cz.