Mladý zahrádkář 2020

11. listopad 2019
Autor/ka článku: Jana Cenková
Mladý zahrádkář 2020

Český zahrádkářský svaz pořádá již 33. ročník celostátní soutěže Mladý zahrádkář 2020 (Věstník MŠMT, kategorie C). Jedná se o nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.

Cílem soutěže Mladý zahrádkář je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Soutěž rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oborech a propojuje nabyté znalosti v systému základního školství s praxí. Soutěž podporuje a rozvíjí nadání mladých talentů a napomáhá s volbou jejich dalšího studijního a odborného zaměření. Klade důraz na výchovně vzdělávací práci s talentovanou mládeží. Účastníci soutěže se s úspěchem zapojují i do dalších mimoškolních aktivit, řada z nich jsou i úspěšní řešitelé například biologických olympiád.

V rámci soutěže se vyhlašuje kategorii pro studentky a studenty středních škol. Základní kolo se uskuteční korespondenční formou od 15. 11. 2019 do 15. 1. 2020. Nejúspěšnější soutěžící postoupí do národního kola, které se uskuteční v termínu 12.-14. června 2020 v Otrokovicích.

Více informací na www.zahradkari.cz/mz.