Mladí lidé z Čech a Německa hráli divadlo online

3. červen 2021
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Autor/ka článku: Karel Hájek
Mladí lidé z Čech a Německa hráli divadlo online

Uplynulou neděli 31. 5. večer mělo publikum z české a německé strany hranice možnost shlédnout neobvyklé divadelní představení online. Jednalo se závěrečnou prezentaci projektu česko-německého divadelního projektu čojč 2084:humán radikál. Projektu, v němž 6 mladých lidí z Čech a 6 mladých lidí z Německa společně pod vedením Valentiny Eimer a Karla Hájka zkoumalo téma radikalizace společnosti a jeho vyostřování v době pandemické krize.

Mladí lidé se po dobu 14 dní scházeli v online prostoru na platformě Zoom, kde se seznamovali, bádali, setkávali se s experty a psychologem k tématu a společně tyto poznatky přetvářeli do scén online performance, které představili veřejnosti.

Jejich představení se odehrávalo na platformě gather.town, která připomíná svojí podobou počítačovou hru. Každý z diváků si při připojení k online představení vytvořil vlastního avatara, s nímž se pohyboval v připraveném světě, kde docházelo prostřednictvím audio-vizuálního přenosu k přímé interakci s mladými aktéry projektu, kteří ho v rolích různých postav v procesu radikalizace prováděli svými příběhy. Interaktivita a možnost volby poskytla každému divákovi osobitý zážitek, který vyvrcholil momentem, kdy i aktéři odložili své role a společně s diváky se zúčastnili na “velkém shromaždišti” online světa, v němž se odehrávalo představení, sociometrie s tematickými otázkami. Někteří z diváků se účastnili i následné diskuze.

Část otázek, zdrojů a informací k tématu radikalizace je možné nalézt také na veřejném kanálu sociální sítě Telegram t.me/cojcradikal, který v rámci projektu vznikl a přes níž byla také mezinárodní skupina v kontaktu po celou dobu trvání projektu mimo setkání přes platformu Zoom. Celý projekt s velmi aktuálním kontraverzním tématem byl jedním velkým experimentem, jak překonávat hranice prostřednictvím online světa a jak společně v rámci skupiny mladých lidí tvořit a nebát se se svou tvorbou vystoupit před publikem. Dle slov diváků i mladých účastníků projektu to byl velmi zdařilý experiment, který ukázal nové možnosti nejen pro dobu pandemie.

Česko-německá kulturní síť čojč si klade za cíl přinášet pohled mladé generace na témata příhraničí. Své názory mládež poté interpretuje skrze divadelní představení a prezentace, která jsou srozumitelná publiku z obou stran. Tak to bylo i u tohoto online představení. Čojč si hraje s komunikací, přeshraničním dialogem, podobnostmi a rozdíly – využívá k tomu scénické vyjádření, nonverbální komunikaci a svůj vlastní jazyk, který je směsicí češtiny a němčiny, jak už sám název této kulturní sítě napovídá čojč = česky a deutsch zusammen společně. Tato kulturní síť plánuje i další projekty pro mládež, mladé dospělé i pedagogické pracovníky. Jejich přehled a další informace můžete nalézt na webu www.cojc.eu.

Projekt čojč 2084: humán radikál byl realizován za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a z prostředků Kinder- und Jugendsplans des Bundes připravených prostřednictvím Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a Bayerischer Jugendring jako společný projekt cojc gGmbH a A BASTA! z.s.