Mladí lidé nejvíce čerpají informace o financích od rodičů. I tak pětina prváků neprošla testy ČŠI

24. srpen 2023
Výchova k podnikavosti
Autor/ka článku: Jakub Rychlý
Mladí lidé nejvíce čerpají informace o financích od rodičů. I tak pětina prváků neprošla testy ČŠI

Šetření České školní inspekce z minulého týdne odhaluje, že mladí lidé v České republice čerpají většinu svých informací o financích od rodičů. Tento fakt je však problematický, protože kvalita a kvantita těchto informací jsou často nedostatečné a nereflektují realitu. Projekt Nekrachni, který se zaměřuje na finanční vzdělávání mládeže, výsledky šetření považuje za potvrzení svých dlouhodobých obav, že finanční vzdělávání ve školách nedostatečně reflektuje nástrahy dospělého života.

“Šetření potvrdilo naše dlouhodobé obavy a náš výzkum z roku 2022. Mladí lidé sice čerpají většinu informací o financích od rodičů, ale tyto informace nejsou mnohdy ucelené, kvalitní a nereflektují praxi. Navíc, mnohdy je k nim odepřen přístup, protože rodiče toto téma nechtějí řešit,” říká Maria Šimůnková, zakladatelka a ředitelka projektu Nekrachni.

Šetření také ukázalo, že dalšími významnými zdroji informací jsou internet a sociální sítě, které však poskytují, v převážné míře, nekontrolovaný obsah. “Je alarmující, že mladí lidé jsou vystaveni riziku dezinformací a podvodných praktik, zejména na sociálních sítích, kde je Nekrachni nejúspěšnější a právě tímto směrem se snažíme je donutit kriticky přemýšlet i o tématech, jako je cestování, první brigáda nebo nákup oblečení,” upozorňuje Jakub Rychlý, zakladatel a donedávna marketingový ředitel projektu Nekrachni.

Škola se v žebříčku hlavních informačních zdrojů o financích objevuje až na čtvrtém místě. “Je zřejmé, že školy by měly hrát větší roli ve finančním vzdělávání a měly by se snažit propojovat teorii s praxí i skrze kompetenční model, který podporují materiály vytvořeny didaktiky v Nekrachni,” dodává Šimůnková.

Tradiční média jako televize, rozhlas a tisk jsou u mladé generace na ústupu, což je v souladu s celkovým trendem. Šetření také odhalilo, že dívky čerpají informace o financích více od rodiny (74 %) než chlapci (67 %), zatímco chlapci se více spoléhají na internet a sociální sítě. “Tento fakt poukazuje na nutnost cíleného finančního vzdělávání pro obě pohlaví a nutný důraz na snižování rozdílů,” zdůrazňuje Rychlý. Tematická zpráva je dostupná na webu České školní inspekce.

Nekrachni od roku 2021 pomáhá mladým lidem finančně dospět. Je to projekt mladých lidí, kteří bojují za zvýšení finanční gramotnosti v České republice. Všechny aktivity směřují k tomu, aby čerství absolventi středních a vysokých škol věděli, jak s financemi nakládat a tvořili tak novou, finančně gramotnou generaci.

 

Zdroj: Nekrachni.cz