Mládež a sport

16. leden 2020
Krajské granty
Autor článku: Martina Němcová
Mládež a sport

Zlínský kraj vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí v oblastech podpory činnosti a rozvoje mládežnického sportu, sportu v obcích do 2 000 obyvatel a jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Příjem žádostí do 12. 2. 2020 do 16:00 h.

MaS03-20 Činnost a rozvoj mládežnického sportu

příjem žádostí do 12. 2. 2020 do 16:00 h

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji. Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: zlepšení rozvoje a kvality sportovní činnosti týkající se organizací pracující s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji.

Výzva a související dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace Zlínského kraje – Mládež a sport.

 

MaS02-20 Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel

příjem žádostí do 12. 2. 2020 do 16:00 h

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji. Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: zlepšení rozvoje a kvality sportovní činnosti týkající se organizací pracující s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji.

Výzva a související dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace Zlínského kraje – Mládež a sport.

 

MaS01-20 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu

příjem žádostí do 12. 2. 2020 do 16:00 h

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji. Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: rozvoj mládežnických a sportovních aktivit.

Výzva a související dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace Zlínského kraje – Mládež a sport.