Mládež a sport

18. květen 2020
Autor/ka článku: Martina Němcová
Mládež a sport

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v oblasti podpory jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Příjem žádostí do 10. 6. 2020 do 16:00 h.

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji. Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: rozvoj mládežnických a sportovních aktivit.

Příjem žádostí do 10. 6. 2020 do 16:00 h.

Výzva a související dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace Zlínského kraje – Mládež a sport.