Minitým pro podporu polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání

2. září 2016
Minitýmy
Autor/ka článku: Jana Galová
Minitým pro podporu polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání

​Minitým pro podporu polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání

Členové minitýmu:

​Jméno Zastoupení ​Funkce v minitýmu
​PhDr. Stanislav Minařík ​Zlínský kraj předsedající
​Ing. Radovan Výsmek ​věcný manažer KAP komunikátor
​Mgr. Libor Basel, MBA ​SPŠ Otrokovice ​člen
Mgr. Martina Běťáková RIS3 manažer členka
Prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně člen
​Mgr. Marta Fojtíková ​Střední škola obchodně technická s. r. o. ​členka
​Ing. Ladislava Hašková ​NIDV ​členka
​Mgr. Michal Hegr ​Stojanovo gymnázium Velehrad ​člen
​Ing. Bc. Jiří Charvát ​SPŠ polytechnická – COP Zlín ​člen
​Petr Holica ​Svaz průmyslu a dopravy ČR ​člen
​Mgr. Iva Koutná ​Líska o. s. ​členka
​Ing. Viktor Mechl ​Continental Barum ​člen
​Mgr. Petr Pagáč ​Odborný garant KAP ​člen
​Mgr. Daniela Sobieská ​Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ​členka
​Bc. Iveta Táborská ​Krajská hospodářská komora ZK ​členka
Mgr. Pavel Holman ​SŠ podnikatelská a VOŠ, s. r. o. Zlín ​člen
​Pavel Vrba ​expert KAP ​člen
​Mgr. Marta Zakopalová ​Město Otrokovice ​členka
PhDr. Mgr. Ivo Mitáček Academic School, Střední škola, s.r.o. člen

1. jednání – 19. 5. 2016

Obsahem jednání bylo prodiskutovat, upravit a doporučit PS Vzdělávání Rámec pro investice do infrastruktury.

 Zápis – minitým I – zasedání 01.pdf
 Rámec pro investice do infrastruktury pro PSV.pdf

2. jednání – 24. 8. 2016

Obsahem jednání bylo prodiskutovat a navrhnout úpravy v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání.

 Zápis – minitým I – 02.pdf
 ​Prioritizace potřeb_MINITÝM I.pdf

3. jednání – 24. 10. 2016

Na jednání minitýmu byla projednávána návrhová část Krajského akčního plánu včetně návrhů témat šablon a projektů v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání.

Zápis – minitým I – zasedání 03.pdf
Návrh řešení KAP – minitým I.pdf
Návrhy šablon a projektových námětů – minitým I.pdf

4. jednání – 7. 2. 2017

Náplní tohoto jednání byla příprava akcí (tematických setkávání, workshopů, diskuzí a seminářů) v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání v roce 2017.

Zápis – minitým I – zasedání_04.pdf

5. jednání – 23. 1. 2018

Minitým se na tomto zasedání věnoval zhodnocení aktivit KAP realizovaných v roce 2017 a plánování aktivit na rok 2018 v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání.

Zápis – minitým I – zasedání 05.pdf
ŠAP SŠ ZK leden 2018.pdf
Pakt zaměstnanosti.pdf
Hodnocení_2017 – Akce_2017 – IKAP.pdf

6. jednání – 10. 9. 2019

Na jednání minitýmu byla projednávána prioritizace cílů dokumentu KAP II.

Zápis_minitým polytechnika_10_9_.2019

7. jednání – 21. 11. 2019

Minitým se na setkání věnoval návrhové části dokumentu KAP II v klíčových tématech v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání.

Zápis_minitým_polytechnika, OV, DPV_21_11_2019

8. jednání – 16. 11. 2021

Jednání minitýmu se věnovalo evaluaci akčního plánování v klíčových tématech podpora polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání.

Zápis_minitým_16_11_2021
KAP – Evaluace.pdf
P-KAP – školy jako centra celoživotního vzdělávání.pdf
P-KAP – odborné vzdělávání.pdf