Minitým pro podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity

5. září 2016
Minitýmy
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Minitým pro podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity

​Minitým pro podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity

Členové minitýmu:

​Jméno ​Zastoupení ​Funkce v minitýmu
​Mgr. Jitka Šimková ​věcný manažerka- koordinátorka KAP ​komunikátorka, předsedající
​Simona Sušilová ​Junior Achievement, o. p. s. ​členka
​Ing. Petr Konečný ​TIC člen​
​Ing. Jana Šuráňová ​SOŠ Luhačovice ​členka
​PhDr. Pavel Motyčka Ph. D. ​Město Kroměříž ​člen
​Ing. Libor Podešva, Ph. D. ​ZŠ Integra Vsetín ​člen
​Bc. Petr Štěpáník ​MADIO, o. s. ​člen
​Mgr. Jana Galová, MBA ​expertka KAP ​členka
​Ing. Renata Vrtělová ​Trexima, spol. s r. o. ​členka
Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně člen

1. jednání – 2. 9. 2016

Obsahem jednání bylo prodiskutovat a navrhnout úpravy v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Zápis – minitým III – zasedání 01.pdf
 Prioritizace potřeb MINITÝM III.pdf

2. jednání – 25. 10. 2016

Na jednání minitýmu byla projednávána návrhová část Krajského akčního plánu včetně návrhů témat šablon a projektů v oblasti podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Zápis – minitým III – zasedání 02.pdf
Návrh řešení KAP – minitým III.pdf
Návrhy šablon a projektových námětů – minitým III.pdf

3. jednání – 9. 2. 2017

Náplní tohoto jednání byla příprava akcí (tematických setkávání, workshopů, diskuzí a seminářů) v oblasti podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity v roce 2017.

Zápis – minitým III – zasedání_03.pd

4. jednání – 1. 2. 2018

Hlavním tématem jednání minitýmu byly informace o dění v projektu KAP v roce 2017 a projednání plánu aktivit KAP na rok 2018.

Evaluace KAP a zhodnocení akce – minitým III.pdf
ŠAP SŠ ZK – minitým III.pdf
Zápis – minitým III – zasedání_04.pdf

5. jednání – 9. 9. 2019

Obsahem jednání bylo prodiskutovat a navrhnout úpravy v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity v rámci přípravy aktualizovaného dokumentu KAP.

Zápis_minitým podnikavost_16.9.2019.pdf
Výstupy Analýzy KAP II – podnikavost.pdf

6. jednání – 14. 11. 2019

Minitým se na setkání věnoval návrhové části dokumentu KAP II v klíčovém tématu v oblasti podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Zápis-podnikavost, iniciativa a kreativita_14_11_2019.pdf

7. jednání – 9. 3. 2020 

Jednání minitýmu bylo vyvoláno kvůli diskuzi o tématech akcí plánovaných v roce 2020.

Zápis_minitým PIK_09.03.2020.pdf
Projektový záměr IKAP II.pdf