Minitým pro podporu kariérového poradenství

8. září 2016
Minitýmy
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Minitým pro podporu kariérového poradenství

​​Minitým pro podporu kariérového poradenství

Členové minitýmu:

​Jméno ​Zastoupení ​Funkce v minitýmu
​PhDr. Jarmila Peterková ​věcná manažerka KAP ​komunikátorka, předsedající
​​Mgr. Jana Galová, MBA ​expertka KAP ​členka​
​Ing. Daniel Hajda ​TIC ​člen
​Mgr. Michal Hegr ​Stojanovo gymnázium Velehrad ​člen
​Petr Holica ​Svaz průmyslu a dopravy ČR ​člen
​Mgr. Markéta Fišarová ​Úřad vlády ČR ​členka
​Ing. Vladimíra Lutonská ​ÚP pobočka Zlín ​členka
​Mgr. Marcel Navrátil ​Trexima, spol. s r. o. ​člen
​Bc. Petr Štěpáník ​MADIO, o. s. ​člen
​Mgr. Sylva Štěpitová ​VISC s. r. o. ​členka

1. jednání – 6. 9. 2016

Obsahem jednání bylo prodiskutovat a navrhnout úpravy v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti podpory kariérního poradenství.

Zápis – minitým II – zasedání 01.pdf
 Prioritizace potřeb_MINITYM II.pdf

2. jednání – 27. 10. 2016

Na 2. jednání minitýmu byla projednávána návrhová část Krajského akčního plánu včetně návrhů témat šablon a projektů v oblasti kariérového poradenství.

Zápis – minitým II – zasedání 02.pdf
Návrh řešení KAP – minitým II.pdf
Návrhy šablon a projektových námětů – minitým II.pdf

3. jednání – 8. 2. 2017

Náplní tohoto jednání byla příprava akcí (tematických setkávání, workshopů, diskuzí a seminářů) v oblasti podpory kariérového poradenství v roce 2017. Zápis – minitým II – zasedání_03.pdf

4. jednání – 6. 2. 2018

Hlavním tématem jednání minitýmu byly informace o dění v projektu KAP v roce 2017 a projednání plánu aktivit KAP na rok 2018.

 Evaluace KAP – minitým II.pdf
 ŠAP SŠ ZK – minitým II.pdf
 Zápis – minitým II – zasedání_04.pdf

5. jednání – 17. 9. 2019

Obsahem jednání bylo prodiskutovat a navrhnout úpravy v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti podpory kariérového poradenství v rámci přípravy aktualizace dokumentu KAP.

Zápis_minitým Kariérové poradenství_17_9_.2019.pdf
Výstupy Analýzy KAP II – kariérové poradenství.pdf

6. jednání – 25. 11. 2019

Minitým se na setkání věnoval návrhové části dokumentu KAP II v klíčovém tématu kariérového poradenství.

Zápis-kariérové poradenství_25_11_2019