Minitým pro podporu inkluze / Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání

1. září 2016
Minitýmy
Autor/ka článku: Jana Galová
Minitým pro podporu inkluze / Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání

​Minitým pro podporu inkluze / Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Členové:

​Jméno ​Organizace ​Funkce
Mgr. et Mgr. Monika Augustinová Speciální pedagogické centrum Zlín, Středová členka
Mgr. Pavel Bartoň Alcedo – středisko volného času Vsetín člen
Ing. Lenka Baťová Hlavní manažer KAP komunikátorka
Bc. Marie Fialová Zlínský kraj, Odbor sociálních věcí členka
Mgr. Markéta Fišarová Úřad vlády ČR – Agentura pro sociální začleňování členka
Mgr. Karel Gába Zlínský kraj, Odbor Kancelář hejtmana člen
Mgr. Jana Galová, MBA Věcný manažer KAP – koncepční expert KAP členka
Mgr. Jana Gavendová DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín členka
Ing. Ludmila Hložková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, rektorát členka
Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D. Univerzitní mateřská škola Qočna členka
Mgr. Jana Hunáková Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. členka
Ing. Milada Chamillová SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radhoštěm členka
Ing. Jiří Charvát SPŠ polytechnická – COP Zlín člen
PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D. Základní škola Zlín, tř. Svobody 868 členka
PaedDr. Karel Kostka Střední škola Kostka, s.r.o. člen
Mgr. Svatava Kučíková Statutární město Zlín, Odbor školství členka
Mgr. Olga Kusá Expert na rovné příležitosti ve vzdělávání členka
PhDr. Jana Langerová Církevní základní a mateřská škola Zlín členka
Mgr. Radek Maňák Zlínský kraj, Odbor sociálních věcí člen
Mgr. Eva Machů, Ph.D. NIDV, krajská síť podpory nadání členka
Mgr. Jan Matouš – Malbohan NUV (P-KAP) člen
Mgr. František Mikulášek MESIT střední škola, o.p.s. člen
Mgr. Jana Mikuláštíková MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí členka
PhDr. Stanislav Minařík Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu člen
Michaela Nutilová, DiS. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín členka
Mgr. Zbyněk Ořechovský KPPP a ZDVPP člen
PhDr. Jarmila Peterková Věcný manažer KAP – předsedající předsedající
Ing. Libor Podešva, Ph.D. ZŠ Integra Vsetín člen
Ing. Lukáš Slovák NIDV, krajská pobočka Zlín člen
Mgr. Vladimíra Šmídková KPPP a ZDVPP členka
Mgr. Barbora Šopíková Město Otrokovice, Odbor školství a kultury členka
Bc. Lenka Špendlíková Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín členka
Mgr. Alena Štachová Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín členka
Bc. Petr Štěpáník MADIO, o.s. člen
Ing. Lucie Topolánková Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně členka
Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FHS členka
PhDr. Ivana Vymětalová Mateřská škola Zlín, Louky členka

1. jednání – 25. 8. 2016

Obsahem jednání bylo prodiskutovat a navrhnout úpravy v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti podpory inkluze.

Zápis_- Minitým IV – zasedání 01.pdf
 Prioritizace potřeb_MINITYM IV.pdf

2. jednání – 21. 10. 2016

Na 2. jednání minitýmu byla projednávána návrhová část Krajského akčního plánu včetně návrhů témat šablon a projektů v oblasti podpory inkluze.

Zápis – minitým IV – zasedání 02.pdf
Návrh řešení KAP – minitým IV.pdf
 Návrhy šablon a projektových námětů – minitým IV.pdf

3. jednání – 10. 2. 2017

Náplní tohoto jednání byla příprava akcí (tematických setkávání, workshopů, diskuzí a seminářů) v oblasti podpory inkluze v roce 2017.

 Zápis – minitým IV – zasedání_03.pdf

4. jednání – 30. 1. 2018

Hlavním tématem jednání minitýmu byly informace o dění v projektu KAP v roce 2017 a projednání plánu aktivit KAP na rok 2018.

Evaluace KAP a zhodnocení akce – minitým IV.pdf
P-KAP – Mapování inkluze – minitým IV.pdf
ŠAP SŠ ZK – minitým IV.pdf
Zápis – minitým IV – zasedání_04.pdf

5. jednání – 19. 3. 2019

Minitým byl rozšířen o další členy tzv. Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání (PSRP) z důvodu splnění podmínek metodiky pro zpracování Školské inkluzivní koncepce (ŠIKK), kterou má povinnost zpracovat Realizační tým KAP. Jednání minitýmu/PSRP bylo zaměřeno na informace a souvislosti kolem přípravy dokumentu ŠIKK.

Zápis_minitým inkluze PSRP_19.3.2019.pdf
PKAP_Představení ZLK krajské zprávy o inkluzi.pdf
Školská inkluzivní koncepce.pdf
Struktura_SIKK.pdf

6. jednání – 29. 8. 2019

Předmětem jednání bylo projednání analytické části dokumentu ŠIKK a prodiskutování a návrhy úprav v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti podpory inkluze v rámci přípravy aktualizovaného dokumentu KAP.

Zápis_minitým PSRP_29.8.2019.pdf
Analyza_SIKK.pdf
Východiska prioritizace.pdf

7. jednání – 15. 10. 2019

Minitýmem se zabýval tvorbou návrhové části ŠIKK v tematických okruzích: Podpora školních poradenských pracovišť, Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků, Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis_minitým RP_15.10.2019.pdf

8. jednání – 22. 10. 2019

Obsahem minitýmu bylo vypořádání připomínek k analytické části dokumentu ŠIKK, představení a projednání návrhové části dokumentu ŠIKK a další postup při schvalování koncepce.

Zápis_minitým RP_22.10.2019.pdf

9. jednání – 26. 2. 2020

Jednání minitýmu bylo vyvoláno kvůli diskuzi o tématech akcí plánovaných v roce 2020 a hodnocení ŠIKK.

Zápis_minitým RP_26.02.2020.pdf
Projektový záměr IKAP II.pdf
Prevence předčasných odchodů_PS Rovné příležitosti.pdf
Hodnocení ŠIKK.pdf
ŠIKK-final.pdf