Minitým pro podporu čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků

2. září 2016
Minitýmy
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Minitým pro podporu čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků

​Minitým pro podporu čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků

​Členové minitýmu:

​Jméno ​Zastoupení ​Funkce v minitýmu
​​Ing. Radovan Výsmek ​​věcný manažer KAP ​​komunikátor, předsedající
​Mgr. Pavel Dlouhý ​Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť ​člen
​Ing. Petr Hajný ​SŠ  hotelová  a  služeb  Kroměříž ​člen
​Mgr. Martina Hladká ​Trexima, spol. s r. o. ​členka
​Mgr. Hynek Horňáček ​SŠ letecká Kunovice s. r. o. ​člen
​Mgr. Pavel Hýl ​OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín ​člen
Mgr. Pavel Hrabina SOU Valašské Klobouky ​člen
​RNDr. Anna Káčerová ​SŠ – COPT Kroměříž ​členka
​Mgr. Danuše Karlíková, MBA ​SŠ hotelová Zlín, s.r.o. ​členka
​PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. ​Střední školy Kostka ​člen
​Mgr. Aleš Kubíček ​OA a VOŠ Valašské Meziříčí ​člen
​RNDr. Miroslav Kučera ​SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště ​člen
​Ing. Alois Kužela ​Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín ​člen
​​Mgr. Marek Machalík ​​OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště ​člen
​Ing. Jaroslav Mandula ​SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p/R ​člen
​​Mgr. David Martinek ​​SŠ podnikatelská a VOŠ s. r. o. ​člen
​Mgr. Jiří Pivovarčík ​SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí ​člen
Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně členka
​Mgr. Irena Pořízková ​MESIT střední škola, o. p. s. ​členka
​Mgr. Hynek Steska ​SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín ​člen
​PhDr. Mojmír Šemnický, MBA ​OA Kroměříž ​člen
​Mgr. Josef Trefílek ​SŠNO Bystřice pod Hostýnem ​člen
​Pavel Vrba ​​expert KAP ​člen

1. jednání – 29. 8. 2016

Obsahem jednání bylo prodiskutovat a navrhnout úpravy v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků.

Zápis – minitým V – zasedání 01.pdf
Prioritizace potřeb_MINITYM V.pdf

2. jednání – 18. 10. 2016

Na 2. jednání minitýmu byla projednávána návrhová část Krajského akčního plánu včetně návrhů témat šablon a projektů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků.

3. jednání – 1. 2. 2017

Náplní tohoto jednání byla příprava akcí (tematických setkávání, workshopů, diskuzí a seminářů) v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků v roce 2017.

Zápis – minitým V – zasedání_03.pdf

4. jednání – 25. 1. 2018

Minitým se na tomto zasedání věnoval zhodnocení aktivit KAP realizovaných v roce 2017 a plánování aktivit na rok 2018 v oblasti podpory čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků.

Zápis – minitým V – zasedání 04.pdf
ŠAP SŠ ZK leden 2018.pdf
Hodnocení_2017 – Akce_2017 – IKAP.pdf

5. jednání – 4. 9. 2019

Obsahem jednání bylo prodiskutovat a navrhnout úpravy v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků v rámci přípravy aktualizovaného dokumentu KAP.

Zápis_minitým Gramotnosti_4_9_.2019.pdf
P-KAP Čtenářská a matematická gramotnost.pdf
P-KAP Cizí jazyky.pdf
Výstupy Analýzy KAP II.pdf

6. jednání – 20. 11. 2019

Minitým se na setkání věnoval návrhové části dokumentu KAP II v klíčových tématech v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků.

Zápis-ČMG, ICT, cizí jazyky 20_11_2019.pdf

7. jednání – 19. 2. 2020

Jednání minitýmu bylo vyvoláno kvůli diskuzi o tématech akcí plánovaných v roce 2020.

Zápis 19.02.2020.pdf
Projektový záměr IKAP II.pdf 
NPICR-Zlin.pdf
NPICR-Zlin-LIN.pdf

8. jednání – 22. 11. 2021

Jednání minitýmu se věnovalo evaluaci akčního plánování v klíčových tématech čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků.

Zápis 22. 11. 2021.pdf
KAP – Evaluace.pdf
P-KAP čtenářská a matematická gramotnost.pdf
P-KAP digitální kompetence.pdf