Ministr Balaš předal medaile MŠMT za rok 2022

26. srpen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Ministr Balaš předal medaile MŠMT za rok 2022

Ve Valdštejnské zahradě byly 25. srpna uděleny Medaile MŠMT významným osobnostem pedagogiky. Medaile, které jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Dnes jsme se sešli na tomto slavnostním shromáždění, abychom vám nejvyšším resortním oceněním poděkovali za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou či uměleckou práci anebo dlouhodobé vynikající působení v resortu školství. To, že jste dnes tady, vás řadí mezi nejlepší z nejlepších. Mezi ty, kteří pomáhají zkvalitnit české školství, dokážou posouvat své žáky a studenty vpřed a jsou vzorem pro ostatní. Máte můj upřímný obdiv a respekt a je mi ctí být mezi vámi,” uvedl během slavnostního aktu ministr Balaš.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Seznam oceněných Medailí MŠMT 2. stupeň ze Zlínského kraje

PhDr. Stanislav Minařík, Krajský úřad Zlínského kraje                                                     

Stanislav Minařík si ocenění zaslouží za celoživotní přínos školství a vzdělávání – jako učitel, i výjimečný státní úředník. Byl dlouholetým ředitelem školy. Jako vedoucí odboru školství Zlínského kraje se během 15 let služby řadí k těm, kteří se zasloužili o to, že se úroveň krajského školství posunula na druhou příčku mezi všemi českými kraji. Uznání mu patří i za systematický přístup v práci se školami v regionu a konkrétně za práci s řediteli krajských škol.

Seznam oceněných Medailí MŠMT 1. stupeň ze Zlínského kraje

doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., Gymnázium Uherské Hradiště

Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. si zaslouží ocenění MŠMT za přínos českému vzdělávání i za aktivity v oblasti sportu. Význam jeho pedagogické činnosti překračuje hranice regionu. Velmi dobře zná různé úrovně vzdělávací soustavy. Jako docent v oboru teoretická kybernetika a matematická informatika působil na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, později na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jako ředitel gymnázia v Uherské Hradišti má vynikající vhled do úrovně středního školství a jeho články, blogy, veřejné projevy často nastolují témata ke směřování českého vzdělávání.

PhDr.  Šárka Mikesková, Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice

PhDr. Šárka Mikesková se pedagogické činnosti věnuje již 34 let. Zavádí vyučovací metody a formy, které činí výuku pro žáky zajímavější a pestřejší. Podporuje přírodovědnou gramotnost a badatelskou výuku žáků. Rovněž podporuje jazykové vzdělávání, polytechnické vzdělávání a praktické činnosti žáků. Žáci školy se umisťují na předních místech různorodých soutěží v krajském i národním kole. Škola klade důraz na vytvoření vztahu žáků k místní kultuře, k folkloru a tradicím; vytváří podmínky pro činnost folklorních kroužků. Aktivně se věnuje šíření filozofie Komenského a jeho odkazu dnešní době. Své pedagogické zkušenosti zúročila v četné publikační činnosti. Rovněž se věnuje lektorské a recenzní činnosti.

PhDr.  Miroslava Poláková, Ph.D., Gymnázium Uherské Hradiště 

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. působí na gymnáziu jako učitelka českého jazyka a dějepisu od roku 1981. Své studenty vede k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích a zejména k úctě k národním dějinám. Zorganizovala velkou konferenci historiků pro učitele Zlínského kraje, obdobně jako v roce 2018 česko-slovenskou konferenci českých a slovenských spisovatelů a historiků. Její studenti se každoročně umísťují na prvních místech celostátních literárních soutěží. Každoročně přednáší na mnoha mezinárodních konferencích především s tématem československých legií, II. světové války, Ladislav Mňačko či Jan Amos Komenský. Spolupracuje na realizaci výstavy o J. A Komenském pro školy v ČR, nesoucí název Škola JAK.

Seznam všech oceněných naleznete v souborech ke stažení.

 

Zdroj: MŠMT

 

Soubory ke stažení