Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát

20. leden 2023
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Český statistický úřad ČR
Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát

Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát je vyhlášena v rámci Mezinárodního projektu statistické gramotnosti.

Posláním tohoto projektu je podporovat, vytvářet a spolupodílet se na aktivitách podporujících statistickou gramotnost po celém světě. Statistickou gramotnost lze chápat jako znalosti a dovednosti, díky nimž můžeme zpracovávat data, analyzovat je a porozumět statistickým údajům.

Při vytváření statistického plakátu si studenti osvojí sběr statistických dat, způsoby a možnosti jejich zpracování a prezentaci výsledků výzkumu.

Učitelé mohou oživit své vyučovací hodiny a studenti získat zábavným způsobem nové znalosti a dovednosti, pochopit význam statistiky a její praktické využití v každodenním životě. Soutěž může oživit výuku matematiky, informatiky, výtvarné výchovy a českého či cizího jazyka, rozvíjí práci v týmu a zájem dětí o svět kolem nás.

V České republice jsou organizátory národního kola soutěže Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Mezinárodní projekt statistické gramotnosti pořádá Mezinárodní asociace pro statistické vzdělávání.

Soutěž je určena:

 • žákům druhého stupně ZŠ,
 • studentům středních škol,
 • studentům vysokých škol.

Studenti soutěží ve 1–5 členných týmech. Do soutěže není nutné se registrovat, stačí jen zaslat soutěžní plakáty, a to na e-mailovou adresu statistickyplakat@czso.cz, nebo poštou na Michal Novotný, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10.

Soutěž má tři kola:

1. Školní kolo soutěže

 • zaslání vybraných plakátů do národního kola soutěže do 31. ledna 2023

Do národního kola soutěže postupují nejlepší plakáty ze školních kol. Každá škola může odeslat pouze jeden plakát v dané kategorii. Spolu s plakátem zašlou školy také informaci o tom, kolik týmů a žáků se v dané škole soutěže zúčastnilo.

2. Národní kolo soutěže

 • vyhlášení vítězů národního kola do 3. března 2023
 • zaslání nejlepších plakátů z každé kategorie do mezinárodního kola soutěže do 19. března 2023
 • výstava a ocenění plakátů národního kola soutěže v sídle ČSÚ v Praze na Skalce do 30. dubna 2023

3. Mezinárodní kolo soutěže

 • v každé zúčastněné zemi bude národní soutěž, po níž bude následovat mezinárodní soutěž, která určí celkové vítěze
 • vyhlášení vítězů mezinárodního kola soutěže na 64. světovém statistickém kongresu Mezinárodního statistického institutu v Kanadě v červenci 2023
 • zveřejnění vítězných plakátů na webových stránkách ISLP

Téma letošního ročníku je libovolné.

 • Plakáty by měly ilustrovat využití, interpretaci a komunikaci statistik nebo statistických informací.
 • Použitá data mohou být shromážděna samotnými studenty nebo mohou být využita dříve publikovaná data jiných autorů/institucí (ve druhém případě musí být zdroje na plakátu náležitě citovány).
 • Plakáty mohou být v libovolném jazyce.
 • Plakáty nesmějí obsahovat informace týkající se studentů nebo škol.
 • Není povoleno použití plakátů z jakýchkoliv jiných soutěží.
 • Plakáty musí mít originální design a musí být vytvořeny samotnými studenty.
 • Plakáty musí být dvourozměrné (jeden samostatný list) a jednostranné. Maximální povolená velikost je A1 (841 mm x 594 mm) nebo 10 MB v případě elektronické podoby plakátu.
 • V soutěži je účastníkům poskytnut software JMP, který může být použit pro analytické a grafické účely při vytváření plakátu. Účastníci však mohou při práci používat jakékoli nástroje. Software bude k dispozici pro studenty, učitele, zaměstnance fakulty a koordinátory zemí, kteří se soutěže účastní nebo ji propagují. Kód pro přístup k softwaru bude uveden pouze poté, co koordinátor země zaregistruje první studenty v soutěži.
 • Všechny do soutěže přihlášené plakáty se stávají majetkem pořadatelů a nebudou vráceny.
 • Odevzdáním plakátu do soutěže udělují soutěžící automaticky souhlas s vystavováním své práce na konferencích pořádaných ISI, zvláštních akcích, v publikacích a propagačních materiálech a také na internetu v elektronické podobě.
 • V mezinárodním kole soutěže je vypsaná cena v kategorii ZŠ a SŠ ve výši: 450 € za 1., 350 € za 2., 200 € za 3. místo. V kategorii univerzit jsou ceny ve výši: 900 € za 1., 700 € za 2., 400 € za 3. místo.

Informace o soutěži: Michal Novotný, Český statistický úřad, e-mail: michal.novotny@czso.cz
Národní koordinátor soutěže: Jakub Fischer, VŠE, e-mail: fischerj@vse.cz

Další informace naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu ČR.

Video – Soutěž o nejlepší statistický plakát

Video – Jak vytvořit statistický plakát

 

Zdroj: Český statistický úřad ČR