Mezinárodní dětská výtvarná soutěž “Malý Montmartre 2020”

15. listopad 2019
Autor/ka článku: Jana Cenková
Mezinárodní dětská výtvarná soutěž “Malý Montmartre 2020”

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo informováno Velvyslanectvím Republiky Severní Makedonie v Praze a Velvyslanectvím ČR ve Skopje o konání 39. ročníku dětského výtvarného festivalu „Malý Montmartre 2020.”

Festival je v podstatě výtvarnou soutěží organizovanou pro mladé talentované umělce ve věku od 4 do 20 let. Uskuteční se ve dnech 23.-30. 5. 2020 v severomakedonském městě Bitola.

Téma tvorby je volné, stejně jako použití formátu a výtvarné techniky. Termín pro zaslání konkrétní tvorby je 20. 2. 2020, přičemž zaslaná díla nebudou posílána nazpět. Je třeba je zasílat minimálně po 20 ks a především na nich uvést jméno a věk autora, jméno výtvarného učitele, název školy, města a země – to vše hůlkovým písmem. Více informací o účasti lze nalézt v anglickém jazyce v přiložené brožuře.

Dětský výtvarný festival Malý Montmartre 2020