Mezinárodní business soutěž High School Business Challenge

10. březen 2022
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
Mezinárodní business soutěž High School Business Challenge

High School Business Challenge je největší podnikatelská soutěž ve střední a východní Evropě určená studentům středních škol. Prvních šest ročníků soutěže se konalo v Polsku. V současném, 8. ročníku soutěže se již podruhé zúčastnili studenti ze zemí Visegrádské skupiny Polska , Maďarska, České republiky a Slovenska.

High School Business Challenge (HSBC) je podnikatelská soutěž pro středoškoláky, kteří se zajímají o témata z oblasti ekonomie a businessu. Posláním projektu je kromě hodnotné výzvy také podpora podnikavosti a rozvoj podnikatelských kompetencí mladých lidí. Výhry nejsou jediným benefitem – účastníci se zároveň mohou zúčastnit školení a seminářů připravovaných našimi partnery. Dosud bylo úspěšně zrealizováno šest ročníků soutěže na národní úrovni (v mateřské zemi soutěže – Polsku) a jeden mezinárodní ročník ve všech zemích Visegrádské skupiny.

Účastníci budou během čtyř etap čelit skutečným podnikatelským výzvám. Budou mít příležitost otestovat a rozvinout své znalosti, kreativitu a měkké dovednosti a získat zkušenosti z podnikání. První tři etapy proběhnou v každé zemi a nejlepší týmy se setkají na mezinárodním finále ve Varšavě.

Během soutěže může každý účastník dále rozvíjet své dovednosti na specializovaných workshopech, připravených ve spolupráci s předními společnostmi z oborů, jako je poradenství, bankovnictví, pojišťovnictví a rychloobrátkové zboží, a také se zástupci prosperujících rodinných podniků. Projekt je úžasnou příležitostí k učení, sbírání užitečných zkušeností a setkání s mladými lidmi z jiných evropských zemí během mezinárodního finále ve Varšavě.

Hodnota cenového fondu pro účastníky mezinárodního finále je 6 000 EUR.

  1. Přípravné kolo – Test s výběrem z několika možností,  21 — 28.03.2022
  2. Regionální kolo -Případová studie z oblasti businessu, 8 — 10. 4. 2022
  3. Národní kolo – Dvoudílná případová studie, 28 — 29. 5. 2022
  4. Mezinárodní kolo – Závěrečný střet ve Varšavě, 5 — 9. 7. 2022

Týmová práce
Účastníci budou pracovat ve skupinách po 3-5 lidech a budou mít možnost zlepšit své týmové dovednosti.

Případová studie
Nejen, že jsou úkoly ve formě případové studie zajímavější než testy a uzavřené otázky, ale jsou také příležitostí k procvičení víceaspektového přístupu k problému v praxi.

Témata z oblasti businessu
Různorodost témat, jimiž se úkoly zabývají (např. finance, základy ekonomie, management), odráží rozmanitost problémů, se kterými se účastníci budou setkávat v budoucím profesním životě.

Cena v soutěži pro učitele

Cílem Soutěže pro učitele je propagovat soutěž High School Business Challenge, zvýšit počet jejích oslovených studentů a povzbudit je k účasti v ní. Cenu v podobě interaktivního elektronického tabletu reMarkable 2 získá učitel, který bude v přihlášce uveden nejvyšším počtem přihlášených.

Co udělat pro účast v Soutěži pro učitele?

  1. Poskytněte studentům informace o soutěži. Najdete je na webových stránkách soutěže a v druhém přiloženém materiálu.
  2. Požádejte, aby v přihlášce do soutěže High School Business Challenge uvedli vaše jméno v části “Jak jste se o 1. 2. soutěži dozvěděli?”.

Pokud se chcete o soutěži HSBC dozvědět více, navštivte naší webovou stránku High School Business Challenge.

Ambasadorský program

Zajímáš se o ekonomii a business?  Chceš získat zkušenosti a rozšířit své znalosti v této oblasti? Pokud ano, určitě se přihlas jako ambasador v High School Business Challenge! Chtěl bys začít podnikat své první kroky ve světě businessu? Pokud ano, určitě se přihlas jako ambasador v High School Business Challenge!

Kdo se může stát ambasadorem HSBC?

Studenti středních škol, kteří mají zájmem o ekonomii a podnikání, nevadí jim pracovat s lidmi a dokážou povzbudit ostatní
při plnění výzev.

Co takový ambasador dělá?

Úkolem ambasadora je najít co nejvíce účastníků, kteří by se na soutěži rádi podíleli, a rozšiřovat povědomí o High School Business Challenge. Například přes sociálních sítě, prezentací ve škole, či vyvěšováním plakátů. Ambasadoři tímto způsobem budou mít možnost předvést svou iniciativu.

Proč se stát ambasadorem?

Na ty nejlepší čekají ceny v celkové hodnotě přes 400 EUR spolu s možností účasti na interních workshopech vedených odborníky z business světa. Každý ambasador navíc za jeho práci získá certifikát, který se mu určitě bude hodit do životopisu. Pro ambasadory bude oporou tým organizátorů, na které se budou moci obrátit, když budou potřebovat s něčím poradit, nebo pomoci.

Určitě si tuto příležitost nenech ujít a přihlas se do ambasadorského programu prostřednictvím formuláře.