Metodiky Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience

12. únor 2024
Kabinety
Autor/ka článku: Jana Cenková
Metodiky Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience

Nezisková organizace Society for All zaměřující se na podporu kvalitního a dostupného vzdělávání pro všechny, na podporu duševního zdraví a pomoc ohroženým dětem vytvořila pro učitele základních a středních škol Metodiky Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience (RRRR) s cílem rozvíjet socio-emoční dovednosti žáků a jejich pozitivní vztahy.

Metodiky přináší pedagogům chybějící oporu v tématech, která jsou ve škole relativně nová. Obsahují sadu 8 přehledných a praktických příruček, které jsou rozděleny podle ročníků. Každá oblast obsahuje aktivity, které vycházejí ze zážitkové pedagogiky. Učení probíhá prostřednictvím hraní rolí, diskuzí nad modelovými situacemi nebo práce s daty. Učitel má k dispozici nejen teoretická východiska, vzdělávací cíle a popis postupu, ale i zajímavé tipy a doporučení pro rozšiřující aktivity či přesah mimo školu. Součástí jsou i pracovní listy pro žáky a otázky pro reflexi aktivit.

Všechny metodiky najdete ke stažení na webových stánkách organizace Society For All.