Metodika Sociálně pedagogické poradny zveřejněna

31. srpen 2023
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Markéta Vavruš
Metodika Sociálně pedagogické poradny zveřejněna

Řešíte ve škole situaci žáka spojenou se sociálně ekonomickým znevýhodněním?  Nevíte jak na komunikaci s rodiči? Hledáte možnosti, jak motivovat rodiče k větší spolupráci? Sociálně pedagogická poradna vydala Metodiku, která vám pomůže podívat se na potřebné otázky a podpořit školu v efektivním systému prevence a řešení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze škol a nabídnout těmto žákům a jejich rodinám podporu.

Metodika Sociálně pedagogické poradny vyšla v tištěné podobě v nákladu 400 ks i online verzi. V metodice sdílíme naše zkušenosti z praxe a návody, jak s žáky a zákonnými zástupci spolupracovat. Také na co si dát ve spolupráci pozor a o jaké specializované činnosti lze školu obohatit a v čem jim pomoct jim v realizaci.

Metodiku naleznete na stránkách Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Sociálně pedagogická poradna nebo níže v souborech ke stažení.

Pokud při zavádění metodiky do praxe narazíte na překážku nebo nejasnost, případně budete potřebovat podporu, lze se obrátit na autorky metodiky i na Asociaci sociálních pedagogů z.s.

Sociálně pedagogická poradna dále plánuje k uzavření projektu závěrečnou konferenci pod názvem “Mosty spolupráce”, na kterou se můžete těšit 19. 10. 2023 v Impact Hub ve Zlíně v Prštném.

 

Vydání Metodiky a pilotního projektu Sociálně pedagogické poradny bylo financováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a bylo spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení