Metodika Safe Arrival: Předcházejte odchodům ze škol účinnými metodami a motivujte žáky k úspěchu

28. červen 2023
Prevence předčasných odchodů ze škol
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství ZK
Metodika Safe Arrival: Předcházejte odchodům ze škol účinnými metodami a motivujte žáky k úspěchu

Řešíte složitou situaci spojenou s odchodem žáků? Chcete zlepšit komunikaci s rodiči? Hledáte cesty, jak motivovat žáky ke zlepšení prospěchu či chování? Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje připravilo Metodiku Safe Arrival, která vám pomůže odpovědět na tyto otázky a nastavit ve škole efektivní systém prevence a řešení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze škol.

Metodika Safe Arrival je složená ze dvou hlavních částí. První část, Safe Arrival 2022: Jak odhalit rizika předčasného odchodu u žákyň a žáků, vás provede krok za krokem osvědčenou metodou, která umožňuje identifikovat ve vaší škole žákyně a žáky ohrožené školním neúspěchem či dokonce předčasným odchodem. Ve druhé části, Metodické postupy pro prevenci a intervenci, pro vás rozpracováváme konkrétní příklady preventivních i intervenčních opatření do metodických postupů, abychom vám usnadnili jejich využití.

Metodiku naleznete pod tímto článkem.

Pokud při zavádění metodiky do praxe narazíte na překážku nebo nejasnost, případně budete potřebovat podporu, budou vám k dispozici specialistky Centra kariérového poradenství.

Zajímá Vás téma prevence předčasných odchodů ze škol a chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás: ckp@zlinskykraj.cz.

K tématu plánujeme další on-line setkání, na které se můžete těšit na konci srpna (období přípravného týdne na školách).

Metodika i návazné konzultace jsou pro pedagogické pracovníky škol ve Zlínském kraji zdarma.

 

Vydání Metodiky Safe Arrival a následná metodická podpora je financována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení