Metodika k výkazům PAM na rok 2023

7. únor 2023
Informace pro všechny školy
Autor/ka článku: Alžběta Kaňovská
Metodika k výkazům PAM na rok 2023

Metodika ke sběru výkazů PAM pro rok 2023 je zveřejněna na stránkách MŠMT.

Odkaz naleznete na webu MŠMT.

V Dodatku k Metodickému pokynu k výkazu P1-04 pro 1. čtvrtletí 2023 vystaveném na stránkách MŠMT určených pro sběr dat naleznete mj. také Důležitá upozornění k výkazu P1-04 PRO ROK 2023:

  • mzdové prostředky vyplacené za aktivity v rámci Národního plánu doučování (dále jen NPD) za období leden až srpen 2023, které musí být zajišťovány pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a které jsou financované z Národního plánu obnovy (dále jen NPO) (Next Generation EU), se uvádějí v ukazatelích OPPP ze státního rozpočtu vč. ESF a NPO (ř. 0122) a Ostatní osobní náklady (ř. 0123). Přestože se jedná o finanční podporu z EU, nelze zahrnovat pod ESF ani ostatní zdroje!
  • další aktivity a výzvy (kromě NPD) realizované od 1. 1. 2023 a financované z NPO se uvádějí v ukazatelích „ze státního rozpočtu vč. ESF a NPO“. Nejedná se o ESF ani ostatní zdroje. Bude-li se jednat o dohodu mimo pracovní poměr, uvádějí se v odpovídajících ukazatelích OPPP (OON). V případě pracovního poměru (pracovní smlouvy) v odpovídajících ukazatelích průměrný evidenční počet přepočtený (úvazek) a platy zaměstnanců.
  • Od 1. 1. 2023 se navíc budou NPO/ NPD sledovat v samostatných ukazatelích, týkajících se pouze NPO/NPD, v novém oddíle IX., jehož struktura je podobná struktuře oddílu VII. Oddíl IX. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí plat dle § 109 odst. 3 zákoníku práce a jejich mzdové prostředky jsou přímo financované pouze z kapitoly SR 333 NPO / NPD.