Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol

18. květen 2018
Metodické pokyny MŠMT
Autor/ka článku: Michal Duda
Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací zpracovalo MŠMT na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.
Metodický výklad k odměňování naleznete v přiloženém souboru Metodický výklad k odměňování 2019.pdf