Metodické materiály a další podpora pro školy

21. prosinec 2022
Informace k Ukrajině
Autor/ka článku: Jana Cenková
Metodické materiály a další podpora pro školy

Jedním z velkých úkolů, před kterým nyní stojí náš vzdělávací systém, je integrace dětí z Ukrajiny do našich škol. Vytvořili jsme na našem portálu přehled metodických materiálů, odkazů nejen pro pedagogy a návodů na komunikaci v dětských kolektivech. Budeme jej průběžně aktualizovat.

Hlavní metodické materiály MŠMT na webu edu.cz

Vyhlášení výzvy MŠMT na podporu Adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny (leden – červen 2023)

Aktuální metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023

Rozdělení finančních prostředků pro MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatoře na pozice ukrajinského asistenta pedagoga na základě šetření MŠMT

Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023

MŠMT spouští linku na pomoc ukrajinským rodinám

Šetření MŠMT v souvislosti s finančními prostředky na pozice ukrajinského asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatořích

Přehled podpůrných aktivit při začleňování ukrajinských dětí a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

Metodické poznámky k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022 – pro MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře

Vzor: Dvojjazyčný vzor žádosti o zařazení do jazykové přípravy určený především pro zákonné zástupce ukrajinských žáků a ředitele škol

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství – pro všechny školy a školská zařízení

2. dotazník a metodika ke sběru dat k válečnému konfliktu na Ukrajině – Kapacity MŠ a ZŠ, přijatí děti, žáci a studenti na MŠ, ZŠ, SŠ konzervatoře a VOŠ a ukrajinští zaměstnanci

Metodiky k hodnocení žáků a studentů na ZŠ, SŠ, konzervatořích a VOŠ určené pro základní školy; střední školy a konzervatoře; vyšší odborné školy.

Zdravotní způsobilost na zotavovací akce pro ukrajinské děti 

Metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

Metodický pokyn k registraci škol na platformu pomahejukrajine.cz

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

Aktuální informace pro ředitele/ky mateřských škol ke vzdělávání dětí z Ukrajiny

Přijímání do MŠ – správní řízení krok za krokem – Praktická příručka pro ředitele a ředitelky MŠ provede celým procesem správního řízení.

Letáky k přijímacímu řízení na střední školy v oborech s maturitou včetně zkoušky z matematiky pro uchazeče o střední vzdělání s MZ, kteří mohou podat přihlášku do 5. 4. 2022

Šablony na podporu adaptačních aktivit – MŠMT na základě usnesení vlády ze dne 30. března 2022 č. 261 připravuje zveřejnění dvou výzev na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny.

Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogických pracovníků.

Základní informace pro srovnání českého a ukrajinského vzdělávacího systému.

Ukrajinské zdroje k distančnímu vzdělávání

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství pro všechny školy a školská zařízení.

Informace pro školská poradenská zařízení o tom, jak poskytovat poradenské služby žákům z Ukrajiny (česky).

Dvojjazyčné vzory informací o přijetí a nepřijetí do MŠ a ZŠ a žádosti k přijetí na MŠ a ZŠ (česky a ukrajinsky).

Informační leták Jak na organizaci adaptačních skupin (česky).

Doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu k ruské agresi.

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR se zaměřuje na konkrétní postupy při začleňování dětí a žáků do kolektivu a pravidla pro jejich zařazování do škol. Materiál obsahuje také užitečné odkazy, např. ke zvládání jazykových bariér a ke vzdělávání žáků cizinců, a důležité kontakty.

Doporučení při umisťování ukrajinských dětí bez doprovodu do školských zařízení – jak postupovat v případě umisťování a přijímaní ukrajinských dětí bez doprovodu do zařízení ústavní či ochranné výchovy a do škol, a to včetně seznamu institucí, které je třeba kontaktovat, kontaktních informací a důležitých odkazů.

Příručka pro školy v době katastrofické události, vznikla jako zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol. Nabízí aktivity, které s žáky mohou podnikat, a materiály, které napomohou otevírat citlivá témata ve školním kolektivu.

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR (česky / ukrajinsky) – příručka pro rodiče ukrajinských dětí (níže v Souborech ke stažení)

FAQ v době válečného konfliktu – v obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, v pravé části stránky se Vám zobrazí podrobnosti k danému tématu. Seznamy témat jsou dle abecedy.

Hlavní informace a dokumenty MŠMT

Rozcestník pomoci Ukrajině – přehled databází nabídek a žádostí pomoci

Další užitečné odkazy na podporu škol – nad rámec hlavních informací MŠMT naleznete přehled dalších užitečných odkazů, které mohou v současné krizi pomoci: podpůrné materiály, podpůrné webové stránky a Databáze bezplatných nabídek podpory

Informace v ukrajinštině

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce připravila specifickou formu metodické podpory škol v oblasti integrace a vzdělávání ukrajinských dětí. Podpora bude poskytována přímo na místě v konkrétních školách, ve kterých bude vzděláván vyšší počet ukrajinských dětí.

Letáky pro školy

Válka na Ukrajině – podpora a užitečné materiály pro pedagogy (Člověk v tísni)
Jak mluvit s dětmi o válce (Centrum Locika)
Materiály o válce a dětech v ukrajinštině (Centrum Locika)

Národní pedagogický institut ČR

Metodická podpora NPI – pomoc ukrajinským školákům přehledně a na jednom místě.

Můžeme si navzájem pomáhat – pro žáky na prvním stupni
Chceme si navzájem pomáhat – pro žáky na druhém stupni
Budeme si navzájem pomáhat – pro žáky středních škol a gymnázií

Kolekce příspěvků do výuky z Metodického portálu RVP.CZ

Učení bez hranic výuka ukrajinských žáků online – Ukrajinské ministerstvo školství spustilo velký projekt na podporu vzdělávání v době války

Zapojme všechny – podpůrné pozice pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Další důležité odkazy NPI ČR ke vzdělávání cizinců v Česku

Krabička první záchrany pro učitele – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě

Tlumočnické a překladatelské bezplatné služby 

Adaptační koordinátoři 

Vše podstatné k tématu integrace cizinců 

Informace o vzdělávání cizinců v Česku – právní rámec

Vzdělávání dětí cizinců – česky
Vzdělávání dětí cizinců – ukrajinsky

Uznávání zahraničního vzdělání v ČR – včetně kontaktů na pracovníky Zlínského kraje

Kontakty na MŠMT ČR, MV ČR a NPI ČR

Asociace speciálních pedagogů

Nabízí terapeutickou podporu dětem při zvládání prožitých traumat a odbornou podporu učitelům, kteří s nimi budou pracovat. Zájemci se mohou obracet na asociaci prostřednictvím e-mailové adresy jejího předsedy Jiřího Pilaře, pilar@klicov.cz.

Knihovny Ukrajině

Sdílená platforma materiálů pro práci s ukrajinskými dětmiKnihovny.cz vytvořily rozcestník, kde jsou zveřejňovány materiály, které by mohly využít knihovny pro práci s ukrajinskými dětmi v rámci migrační vlny.

ČT EDU

Pracovní listy do výuky v ukrajinštině pro MŠ a ZŠ.

Praktická pomoc s výukou žáků z Ukrajiny na jednom místě

Brožury pro fráze a slovíčka

Booklety k frázím a slovíčkám – obsahuje pdf soubory s tématy Základní fráze, První setkání, Rodina, Ve školce, Ve škole, U lékaře a další (převzato z Facebooku Biba Machatová, autorem je metodický tým ze společnosti EDUA Group)

Další slovníčky níže v Souborech ke stažení.

Audiočlánky časopisu Respekt

Erik Tabery nabídl pedagogům zdarma své čtyři texty o Ukrajině vydané v časopisu Respekt a načtené Ivanem Trojanem. Texty nejsou psané přímo pro děti. Někteří učitelé pouští ukázky, jiní celý text. Necháváme na vašem posouzení. Zdroj Respekt.cz.