Metodické doporučení MŠMT k uveřejňování smluv v registru smluv

20. prosinec 2016
Různé
Autor/ka článku: Michal Duda
Metodické doporučení MŠMT k uveřejňování smluv v registru smluv

​Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k uveřejňování smluv v registru smluv pro školy a školská zařízení zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pro mateřské, základní a střední školy, které jsou příspěvkovými organizacemi nebo školskými právnickými osobami územně samosprávných celků.

Doporučení naleznete na webových stránkách MŠMT.