Metodické doporučení ČŠI Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

16. srpen 2023
Tělesná výchova a výchova ke zdraví
Autor/ka článku: Česká školní inspekce ČR
Metodické doporučení ČŠI Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.

Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelům a vedení škol, tak členům pedagogických sborů a rodičům, kteří mohou podmínky pro děti zásadně ovlivnit.

 

Zdroj: Česká školní inspekce