Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

1. únor 2022
Podpora krajského akčního plánování
Autor/ka článku: Jana Galová
Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

Projekt navazuje na IPs Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) a Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Účelem projektu P-AP je vytvořit jednotný model akčního plánování, které vychází ze stávající dobré praxe ve školách (SŠ, ZŠ, MŠ), v území a v krajích (MAP, KAP), a zvýšit tak kvalitu i naplňování strategických i akčních cílů na všech úrovních vzdělávacího systému.

Pracovníci projektu poskytují metodickou podporu realizátorům MAP, KAP a školám s projekty tzv. šablon.

Projekt P-AP je financován z prostředků OP VVV a trvá od prosince 2021 do listopadu 2023.

Kontakt pro Zlínský kraj:

Mgr. Martin Pobořil , tel. ,  777 245 441, e-mail: martin.poboril@npi.cz