Mediace jako nástroj pro posilování vztahů ve školství

31. srpen 2023
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Mediace jako nástroj pro posilování vztahů ve školství

Včera se v prostorách Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín uskutečnil workshop s názvem “Mediace – cesta k dohodě a porozumění”. Tato akce, pořádaná za účelem osvěty a rozvoje dovedností v oblasti mediace, byla určena pro pracovníky školních poradenských pracovišť ze základních, středních a vyšších odborných škol a odbornou veřejnost.

Přítomní měli možnost prozkoumat mediaci jako způsob pokojného řešení konfliktů a rozšířit své znalosti v oblasti efektivní komunikace, vyjednávání a hledání řešení v problémových situacích. “Mediace zahrnuje různé aspekty, ať už psychologické, sociální či právní. Těší mě, že se zde sešlo tolik odborníků ze školních poradenských pracovišť, kteří mají zájem se dozvědět více o využití tohoto důležitého nástroje v jejich praxi,” uvedla Zuzana Fišerová, krajská radní zodpovědná za oblast školství a kultury. „Mediace je rozsáhlým tématem s mnoha perspektivami. Hledat cesty k dosažení dohody a porozumění je myslím úkol celoživotního charakteru a má přesahy do mnoha oblastí lidského života,“ dodala radní.

Během konference vystoupili odborníci z různých oblastí, kteří představili své dlouholeté zkušenosti a znalosti v oblasti mediace. V první inspirativní přednášce na téma činnosti Probační a mediační služby se zaměřením na nezletilé a mladistvé sdílel zkušenosti z oblasti sociální a pedagogické práce mediátor, kouč, facilitátor terapeutických programů Ondřej Vaculík. Mediátorka konfliktních situací, psychoterapeutka, průkopnice peer-mediace v České republice Eva Růtová přednesla svůj odborný příspěvek k možnostem mediace při řešení konfliktů ve školním prostředí.

Školní mediace není výsadou dospělých. V mnoha případech jsou to právě žáci, kteří se dokáží svým vrstevníkům lépe přiblížit. Žákovská nebo-li peer-mediace je specifickou mediační disciplínou. A nabízí hned několik cest, jak s ní ve škole pracovat. Stejně tak lze využít restorativní rodinné a skupinové konference. Celodenní program byl završen odpoledními workshopy vedenými Martinou Krajíčkovou, Ondřejem Vaculíkem a Evou Růtovou, kde účastníci mohli získat praktické dovednosti v oblasti mediace.

Rozvoj dovedností v oblasti mediace je jednou z cest, jak podpořit pracovníky školních poradenských pracovišť ve Zlínském kraji. Díky takovýmto akcím se můžeme těšit na lepší komunikaci a řešení konfliktů na našich školách.