Matematika a její aplikace – online metodická příručka

12. únor 2021
Matematika
Autor/ka článku: Jana Galová
Matematika a její aplikace – online metodická příručka

Realizátoři projektu SYPO vydali novou metodickou příručku pro matematiky na základních a středních školách.

Webová verze inspirativní metodické příručky pro učitele rozvíjejí matematické znalosti, dovednosti, ale také osobnost žáků. Nabízí sdílení ukázek vyučovacích hodin z reálné třídy a spolupráci při hlubším zamýšlení se nad přípravou výukových hodin, nad formulací smysluplných cílů propojujících kognitivní a sociální složky výuky, nad formami práce žáků, reflexemi svého učení i učení spolužáků a nad mnoha dalšími oblastmi didaktiky matematiky, které zasahují do kvalitní výuky.

Matematika a její aplikace – online metodická příručka

 

Zdroj: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, www.projektsypo.cz