Manuál koučování pro ředitele škol

28. červenec 2020
Management
Autor/ka článku: Jana Galová
Manuál koučování pro ředitele škol

Národní pedagogický institut České republiky zveřejnil materiály pro školy ke strategickému řízení. Jedním z nich je příručka o koučování pro ředitele škol.

Koučující ředitel školy umí vést rozhovory posilující rozvoj myšlení, kreativitu a využití všech dostupných zdrojů, umožňuje zaměstnancům nalézt skutečné (vnitřní) hodnoty a vytvářet jejich soulad s profesí učitele, preferuje odpovědnost a samostatnost, rád vytváří podmínky pro učení se a růst svých zaměstnanců, pomáhá dosahovat konkrétních cílů školy i jednotlivců, pomáhá uvolňovat strach z odstraňování překážek na cestě k cíli, podporuje radost z objevování a vnitřní motivaci, spouští tvořivost, představivost a intuici, učí hledat souvislosti, pomáhá definovat cestu pro cíle a rozhodnutí druhých.

Obsah dokumentu

 • Co je koučink
 • Kdo je kouč
 • Historie koučinku
 • Profese kouče
 • Cíle koučinku ve školách
 • Přínos koučinku ve školách
 • Příprava koučovacího rozhovoru
 • Průběh koučovacího rozhovoru
 • Co všechno vstupuje do procesu koučování a na co nezapomínejte při tvorbě otázek
 • Baterie koučovacích otázek
 • Zpětná vazba
 • Koučování týmu
 • Co brání úspěšnému koučování
 • V čem jako ředitel školy využiji koučování
 • Příklady dalších technik užívaných v koučování
 • Příklad koučovacího rozhovoru
 • Koncepce rozvoje školy
 • Doporučené zdroje

Manuál koučování pro ředitele škol.pdf