Management

Management
Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020

Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2020 výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol. Cílem výzvy je podpora školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční…