Management

Management
Opatření obecné povahy – konání talentových zkoušek

Opatření obecné povahy – konání talentových zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy upravuje termíny pro konání talentových zkoušek pro přijetí ke střednímu vzdělávání. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 8. prosince 2020. Celé znění opatření naleznete v souboru…