Management

Management
Novela školského zákona

Novela školského zákona

Zákon č. 284/2020 Sb.,který se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 6, 81 a 83, které nabývají účinnosti patnáctým dnem…