Školní stravování

Školní stravování
Novela vyhlášky o školním stravování

Novela vyhlášky o školním stravování

Vyhláška č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2023. Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.