Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Text zákona č. 167/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů naleznete na webových stránkách - Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru  sb0086-2018.pdf

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, s výjimkou čl. II, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Autor:  
Vložil/a: Michal Duda