Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

​Nařízení vlády reaguje na současný právní stav, který neumožňuje, aby v rámci praktického vyučování mohli žáci odborných škol nakládat se všemi chemikáliemi tak, aby mohly být naplněny požadavky rámcových vzdělávacích programů i aby žáci byli řádně připraveni na praxi. Co se týká praktického vyučování, platí podle § 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že se na žáky středních škol vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.


Platné znění Nařízení vlády naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Datum účinnosti od 29. 1. 2016.

Autor: Michal Duda
Vložil/a: Jana Olbertová